Trang Nhà Đạo Tâm


Thư Mời!
Để Tưởng Niệm Đại Lễ Vu Lan 2021, Chùa Đạo Tâm Tổ Chức Khóa Tu Lương Hoàng Sám 3 Ngày (12, 13, 14 tháng 8 năm 2021) trân trọng kính mời đồng hương phật tử đăng ký tham dự khóa tu, góp phần cầu nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ và dịch bệnh sớm được tiêu trừ, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. 

số điện thoại liên lạc thầy tâm đạo (210) 251 8823


Trang Nhà Đạo Tâm Kính Đón Mừng Qúy Vị.


Please click to visit facebook of Đạo Tâm Buddhist Temple:

https://www.facebook.com/tam.dao.7923

Photos of Vesak 2642_2018 at Đạo Tâm Buddhist Temple:

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản:

Đạo Tâm Buddhist Temple
1410 West Klein Rd. New Braunfels, TX 78130

Website www.daotambuddhisttemple.com
        -----------------------------------------------------
THƯ MỜI
ĐẠI LỄ VU LAN PL.2562 – DL.2018
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngưỡng bái bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.
Kính thưa: Quý đồng hương, Quý Phật tử.
Kính thưa cùng liệt quý vị.

“Tiết trời tháng Bảy Vu Lan
Dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương
Lòng con không khỏi vấn vương
Quay về nguồn cội nhớ thương Mẹ hiền ”

          Theo dòng thời gian trôi chảy ,bây giờ con đã lớn khôn đó là nhờ sự bao dung, che chở của Cha Mẹ .Hôm nay tiết trời tháng Bảy Vu Lan đã về ,là  một người con  dù ở nơi đâu không khỏi bùi ngùi khi nghĩ về công đức sinh thành dưỡng dục của song thân .Vu lan mùa báo hiếu là dịp để tất cả những người con hiếu hạnh thực hiện tâm hiếu và hạnh hiếu đối với cha mẹ,thông qua đó ,cầu nguyện cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long, cha mẹ quá vãng sanh về cảnh giới an lành.
Nhằm tưởng niệm hai đấng sanh thành ,bổn tự chúng con sẽ tổ chức ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU vào ngày 02 tháng 09 năm 2018 tại chùa Đạo Tâm. Đại lễ dưới sự chứng minh và cầu nguyện của HòaThượng Thích Tuệ Minh, Thượng Tọa Thích Nhuận Tánh, Đại Đức Thích Chúc Đại.
Thay mặt bổn tự, chúng con thành tâm kính cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni  và trân trọng kính mời quý đồng hương phật tử hoan hỷ đến chứng minh và tham dự buổi lễ trên , để báo đền thâm ơn cha mẹ và cầu nguyện vạn loại hửu tình hàm triêm lợi lạc .
Trụ trì Chùa Đạo Tâm


         Tỳ Kheo Thích Tâm Đạo Đạo Tâm Buddhist Temple  
1410 West Klein Rd. New Braunfels, TX 78130
Website www.daotambuddhisttemple.com

        -----------------------------------------------------
THƯ MỜI
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2562 – DL.2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngưỡng bái bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.
Kính thưa: Quý đồng hương, Quý Phật tử.
Kính thưa cùng liệt quý vị.
“Cả thôn quê lẫn thị thành
Muôn lòng hòa khúc tâm thanh dạt dào
Dâng niềm hỷ lạc đón chào
Ngày phật giáng thế …xiết bao vui vầy.
        
Hàng năm vào ngày 15 tháng 4 âm lịch ,Tất cả những người đệ tử Phật, ai trong chúng ta cũng đều hướng vọng về vườn lâm tỳ ni , sự xuất hiện của đức Phật tại xứ Ấn năm xưa, đã đem đến cho chúng sanh niềm hỷ lạc vô biên, đem đến cho nhân loại hoa trái của tình thương, quả ngọt của tuệ giác và còn hướng dẫn mọi người đi đến con đường an lạc hạnh phúc.
Nhằm kỉ niệm sự kiện đản sinh hy hữu của đức Thế Tôn, chùa Đạo Tâm  sẽ tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2562 và Mother’s Day  đúng vào 10 giờ sáng , ngày 13  Tháng 05 năm 2018. Dưới sự chứng minh: Hòa Thượng Thích Trí Đức Viện chủ chùa Bích Tùng Lan Nhã, TT. Thích Trừng Sỹ, ĐĐ. Thích Tâm Tín, Thích Nhật Thiện và qúy Sư Tích Lan.
 Thay mặt bổn tự, chúng con thành tâm kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni và trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử hoan hỷ đến chứng minh và tham dự buổi lễ trên, để báo đáp Phật ân, đồng thời cầu nguyện vạn loại hữu tình hàm triêm lợi lạc.
            TM. Chùa Đạo Tâm


Tỳ Kheo Thích Tâm Đạo
                 
 
Đạo Tâm Buddhist Temple 
    
  1410 West Klein Rd. New Braunfels, TX 78130
      Website:ww.daotambuddhisttemple.com
        -----------------------------------------------------
           Chương Trình Sinh Hoạt  2017

Tháng 1:

-Ngày 15-16 : Gói bánh tét đón Xuân
-Ngày 22-23: Gói bánh tét đón Xuân
-Ngày 27 (30 tết đinh dậu )
       *10:00 sáng: Truy tiến cầu siêu Giác linh Sư Phụ và chư hương linh  
                            Chùa Đạo Tâm
       *8:30 tối : Lễ dâng đèn cúng Phật .
       * 9:30 tối : Hái lộc đầu Xuân ,uống trà ăn bánh và đón Giao thừa Tết
                        Đinh Dậu
-Ngày 28 ( Mùng một Tết Đinh Dậu )
         * Lễ vía Đức Phật Di Lặc và Lễ cầu An đầu năm ( từ Mùng 1 đến
            Mùng 3 )

Tháng 2:

-Ngày 12 ( ngày 16 tháng Giêng ) cúng Rằm tháng Giêng và thí thực
-Ngày 19 ( ngày 23 tháng Giêng) thọ Bát Quan trai giới


Tháng 3:

-Ngày 12 ( 15 tháng 2 âm lịch ) thọ Bát Quan  trai  giới và vía bồ tát Quán Thế Âm .

Tháng 4 :
-         Ngày 9 (13 tháng 3 âm lịch ) thọ Bát Quan trai giới .

Tháng 5:

          -Ngày 21 ( 26 tháng 04 âm lịch ) Đại lễ Phật Đản

Tháng 6 :

    -Ngày 11(17 tháng 5 âm lịch) thọ Bát Quan trai giới

Tháng 7 :

-Ngày 09 (16 thánh 6 âm lịch) vía Bồ tát Quan Thế Âm và thọ Bát Quan trai giới

Tháng 8:

-Ngày 6(16 tháng 6 âm lịch) thọ Bát Quan trai giới

Tháng 9:

-Ngày 3 (13 tháng 7 âm lịch) Đại lễ Vu Lan
-Ngày 30(11 tháng 8 âm lịch ) Tết Trung thu

Tháng 10 :

Ngày 08 (19 tháng 8 âm lịch ) thọ Bát Quan trai giới

Tháng 11: 

Ngày 05 (17 tháng 9 âm lịch ) vía Quán Âm, thọ Bát

Tháng 12: 

Ngày 3 ( 16 tháng 10 âm lịch) cúng Rằm tháng 10
                     Ngày 10 ( 23 tháng 10 âm lịch ) thọ Bát Quan trai giới