Pháp Âm (Dharma)
Thầy Thích Đồng Nhật Giảng “Tri Ân Cha Mẹ” 

Tại Chùa Đạo Tâm Vu Lan 2015.

Ven. Thích Đồng Nhật Talks About 

“Parents’ Gratefulness” 

At Đạo Tâm Buddhist Temple Vu Lan Ceremony 2015.Lễ Phật Đản (phần 1) Tại Chùa Pháp Nhãn 
Pháp Thoại : Thầy Thích Tâm Đạo 
(Trụ Trì Chùa Đạo Tâm tại New Braufels –TX) ngày 7 – 6 -2015.                    Pháp Âm Chùa Đạo Tâm

                Thầy Thích Pháp Hòa Giảng Tại Chùa Đạo Tâm

                            https://youtu.be/Nr2-G3ynhHY