Sinh Hoạt (Activities)


Hôm nay ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm (19/6AL- July 15, 2014)

chùa Đạo Tâm tổ chức tam bộ nhất bái để tưởng nhớ công hạnh độ sanh của Ngài .Posted by Tam Dao on Sunday, August 2, 2015

Áo trắng gió lộng tung bay

Bồ tát luôn đứng giữa trời gió mưa

Chúng sanh kêu cứu sớm trưa

Tầm thinh cứu khổ chẳng chừa một ai
Lễ Phật Đản 2021

Other Albums


Lễ Dâng Đèn Cúng Phật trong đêm giao thừa đón Tết Giáp Ngọ
tại Đạo Tràng Đạo Tâm ,New Braunfels Texas 78130.

https://www.facebook.com/tam.dao.7923/videos/vb.100004788901340/478342702335356/?type=2

Đêm đón giao thừa chùa đạo tâm
Posted by Tam Dao on Wednesday, February 18, 2015

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.252153268287635.1073741831.100004788901340&type=3