Video Lễ Phật Đản tại Chùa Đạo Tâm -2019

05/05/2019: "Video Lễ Phật Đản tại Chùa Đạo Tâm -2019 (New Activity Videos of Vesak 2019 at Đạo Tâm Temple)

Giới thiệu (Introduction)


Lễ Dâng Đèn Cúng Phật trong đêm giao thừa đón Tết Giáp Ngọ
tại Đạo Tràng Đạo Tâm ,New Braunfels Texas 78130.