Giới thiệu (Introduction)


Lễ Dâng Đèn Cúng Phật trong đêm giao thừa đón Tết Giáp Ngọ
tại Đạo Tràng Đạo Tâm ,New Braunfels Texas 78130.