Tin Tức (NEWS)


                                Đạo Tâm Buddhist Temple
           1410 West Klein Rd. New Braunfels, TX 78130
       
Website:ww.daotambuddhisttemple.com
       

THƯ MỜI
ĐẠI LỄ VU LAN PL.2560 – DL.2016
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngưỡng bái bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.
Kính thưa: Quý đồng hương, Quý Phật tử.
Kính thưa cùng liệt quý vị.
“Tiết trời tháng bảy vu lan
Dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương
Lòng con không khỏi vấn vương
Quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền”
Theo dòng thời gian trôi chảy ,tiết trời tháng bảy vu lan đã về ,là  một người con  dù ở nơi đâu không khỏi bùi ngùi khi nghĩ về công đức sinh thành dưỡng dục của song thân .Vu lan mùa báo hiếu là dịp để tất cả những người con hiếu hạnh thực hiện tâm hiếu và hạnh hiếu đối với cha mẹ,thông qua đó ,cầu nguyện cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long ,cha mẹ quá vãng sanh về cảnh giới an lành .
Nhằm tưởng niệm hai đấng sanh thành ,bổn tự chúng con sẽ tổ chức ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU vào ngày 28 tháng 08 năm 2016.Đặc biệt  lễ đặt  đá xây dựng chánh điện mới chùa Đạo Tâm ,sau biến cố chùa bị hỏa hoạn. Đại lễ dưới sự chứng minh và cầu nguyện của HòaThượng Thích Trí Hoằng ,Thượng Tọa Thích Trừng Sĩ ,Đại Đức Thích Chúc Độ, Đại Đức Thích Chúc Thanh ,Đại Đức Thích Đồng Nhựt .
Thay mặt bổn tự, chúng con thành tâm kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng, ni  và trân trọng kính mời quý đồng hương phật tử hoan hỷ đến chứng minh và tham dự buổi lễ trên , để báo đền thâm ơn cha mẹ và cầu nguyện vạn loại hửu tình hàm triêm lợi lạc .Đồng thời sự tham dự cầu nguyện của chư vị ,cũng chính là sự trợ duyên rất lớn cho bổn tự trên bước đường xây dựng ngôi chánh điện mới ,sau những ngày hỏa hoạn tang thương.
Trụ trì Chùa Đạo Tâm
         Tỳ Kheo Thích Tâm Đạo

                             Đạo Tâm Buddhist Temple
           1410 West Klein Rd. New Braunfels, TX 78130
       
Website:ww.daotambuddhisttemple.com
         
Chương Trình Đại Lễ Vu Lan PL.2560  DL:2016
                                   

Chủ Nhật, Ngày  28.08.2016
06:00 am  Lễ thọ giới thức xoa ma ni
07:30 am  Điểm tâm sáng
09:30 am​   Lễ đặt đá xây dựng chánh điện mới (có   chương trình riêng)
10:30 am   Cúng ngọ và truy tiến chư hương linh
11:30 am   Cúng dường trai tăng
                  02:00 pm-04:00pm Lễ cúng thí thực cô hồn
05:30 pm  Dược thực
08:00 pm  - 10 :00 pm
Lễ Vu Lan & cài hoa hiếu hạnh (có chương trình riêng)
                        10 :00 pm  Hoàn mãn      Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa qúy Phật tử đồng hương gần xa,

Vào ngày 4 tháng Giêng Bính Thân (11/2/2016), Chùa Đạo Tâm vừa bị cháy. Bây giờ, Chùa đang khởi công để xây dựng một chánh điện mới để có chỗ cho qúy Phật tử đến tu học và lễ lạy Phật.
Kính xin qúy vị có lòng mỗi người góp một bàn tay và viên gạch để hầu mong sự xây dựng được sớm thành tựu.
Kính cám ơn tất cả qúy vị và kính chúc qúy liệt vị thân tâm an lạc và cát tường.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa qúy Phật tử đồng hương gần xa,

Vào ngày 4 tháng Giêng Bính Thân (11/2/2016), Chùa Đạo Tâm vừa bị cháy. Bây giờ, Chùa đang khởi công để xây dựng một chánh điện mới để có chỗ cho qúy Phật tử đến tu học và lễ lạy Phật.
Kính xin qúy vị có lòng mỗi người góp một bàn tay và viên gạch để hầu mong sự xây dựng được sớm thành tựu.
Kính cám ơn tất cả qúy vị và kính chúc qúy liệt vị thân tâm an lạc và cát tường.Hình ảnh Chùa Đạo Tâm bị cháy ngày 4 tháng Giêng năm Bính Thân: